אנו יכולים להגדיר מערכות גוף כקבוצות של איברים ורקמות הפועלות יחד כדי לבצע עבודות חשובות לגוף. ישנם איברים בגופנו המהווים חלק ממערכת גוף אחת שכן הם משרתים יותר מתפקיד אחד. מלבד אלה, איברים ורקמות אחרים משרתים מטרה אחת בלבד במערכת הגוף. כל מערכות הגוף נחוצות כדי שאורגניזם יוכל לשרוד ולהתרבות. להלן נלמד כיצד האיברים והרקמות